HS Vocal Music Calendar


 

 

          2017-18  HS VOCAL MUSIC  CALENDAR

 

 

Oct. 25                 HS Massed Festival                 Waitsburg   day/eve

 

Nov. 16-22           HS Musical  

 

Dec. 11                 6-12 Choir Concert                 CHS Aud.   7:00pm

 

Feb. 3                  Solo/Ensemble Festival           Pullman      day

 

Feb. 16-18            All State Festival                     Bellevue

 

Feb. 27                 Talent & Variety Show           CHS Aud.   7:00pm

 

Mar. 5                  HS Honor Rehearsal               Clarkston    6:00pm

 

Mar. 12                 HS Honor Festival                            Colfax         day/eve

 

Mar. 20                HS Large Group Festival                  Clarkston    day

 

April 20-21          HS Choir Tour

 

Apr. 27-28           HS State Solo/Ensemble                                                                   

 

May 22               6-12 Pops Concert                            CHS Aud.   6:30pm

                           HS Musical/Choir Awards      CHS Caf.    7:30pm

 

May 24-26           HS Music in May Honor Choir